Хайлт

Google
 

Sonntag, 6. August 1995

Сансрын олон дахин ашиглагдах Колумб хөлгийн хөөрөлт / Liftoff of Space Shuttle Columbia / Старт космического корабля "Колумбия"

Тайлбар: 1981 оны 4-р сарын 12-нд Колумб хөлгийн анхны хөөрөлтөөр сансрын нислэгт шинэ үе эхэлсэн билээ. NASA-гийн сансрын олон дахин ашиглагдах хөлгүүд нь энгийн онгоц шиг газарддаг ба хүнд ачаа зөөх, олон хүнтэй баг авч явах, хямд шингэх түлш хэрэглэх, дахин ашиглагдах зэрэг олон давуу талтай. Энэ нислэгээс өмнө хүнтэй тойрог замын хөлгүүд дэлхийд гүйдэг зам дээр ганц ч удаа газардаж байгаагүй. Одоо үед олон дахин ашиглах хөлгүүд нь NASA-гийн хамгийн найдвартай, тохиромжтой хөлгүүд юм.


Explanation: On April 12, 1981, space flight entered a new era with the first launch of Space Shuttle Columbia, shown above. NASA's Space Shuttles land like a normal plane, carry a heavy cargo, carry a large crew, make use of cheap solid fuel, and are reusable. Previous to this flight, no manned orbiting space ship had ever landed on a runway. Space Shuttles now are the flagships and the workhorses of NASA's space going rockets.

Пояснение: 12 апреля 1981 года состоялся первый запуск космического корабля "Колумбия". С этого события началась новая эра космических полетов. Космический корабль НАСА выглядит как обычный самолет, транспортирующий тяжелый груз и большой экипаж, использующий дешевое твердое топливо. Этот корабль можно использовать много раз. До "Колумбии" не было ни одного пилотируемого космического аппарата, который мог приземляться на взлетно-посадочную полосу. Теперь космические челноки являются наиболее удобными и надежными космическими кораблями агенства НАСА .

Keine Kommentare: