Хайлт

Google
 

Samstag, 30. Juni 2007

Холимог А центавр / Jumbled Galaxy Centaurus A / Беспорядочная галактика Центавр А

Тайлбар: Тэнгэрийн энэ тод зургийн төвд А центавр хуучин шар одод, шинэ цэнхэр одод болон харанхуй тоосон үүлний холимог байдлаар харагдаж байна. Энэ пекуляр эллипс галактик нь хоёр энгийн галактикийн мөргөлдөөний үр дүнд үүссэн нь илэрхий. Мөргөлдөөний дараа үлдсэн бодис нь А центаврын төвд орших миллиард Нарны жинтэй хар нүх рүү тасралтгүй унаж байна. А центавр болон бусад идэвхтэй галактикуудын гаргадаг радио, рентген болон гамма туяанууд нь төвдөө хар нүхтэй механизмын ачаар гаргадаг энергээс болж байж магадгүй. Идэвхтэй галактик А центавр нь бидэнд харьцангуй ойрхон буюу 10 сая гэрлийн жилийн зайд байрлах ба одон орончид түүнийг хангалттай сайн судалсан.

Explanation: At the center of this sharp skyscape, Centaurus A seems to be a fantastic jumble of old yellow stars, young blue star clusters, and imposing dark dust lanes. Spanning over 60,000 light-years, the peculiar elliptical galaxy is apparently the result of a collision of two otherwise normal galaxies. The left over cosmic debris is steadily being consumed by a black hole with a billion times the mass of the Sun which lies at the center of Centaurus A. It's likely that such black hole central engines generate the radio, X-ray, and gamma-ray energy radiated by Centaurus A and other active galaxies. For an active galaxy Centaurus A is close, a mere 10 million light-years away, and is well-studied by earthbound astronomers.


Пояснение: В центре этой четкой небесной картинки находится галактика Центавр А, в которой как будто перемешаны старые желтые звезды, молодые голубые звездные скопления и величественные темные пылевые прожилки. Эта пекулярная эллиптическая галактика протяженностью 60 тысяч световых лет несомненно является результатом столкновения двух совершенно обычных галактик. Оставшееся после столкновения вещество теперь непрерывно падает на черную дыру, которая находится в центре Центавр А и обладает массой в миллиард Солнц. По всей вероятности, радио-, рентгеновское и гамма-излучение Центавр A и других активных галактик объясняется тем, что энергию вырабатывает такой механизм с черной дырой в центре. Активная галактика Центавр А расположена к нам довольно близко, на расстоянии 10 миллионов световых лет и достаточно хорошо исследована астрономами.

Freitag, 29. Juni 2007

Муурын нүдний гүн ба өргөн / Cat's Eye Wide and Deep / Кошачий глаз в ширину и глубину


Тайлбар: Муурын нүд мананцар (NGC 6543) нь тэнгэр дэх хамгийн алдартай гариган мананцаруудын нэг юм. Түүний олонд танигдсан дүрийг энэ өргөн өнцгөөр авсан зургийн төв хэсэгт харж болно. Энэ зураг нь мананцарын сулхан гэрэлтэх бүрхүүлийг харуулахын тулд урт болон богино хугацаагаар авсан кадруудыг нэгтгэх аргаар хийгдсэн. Хэрэв уг мананцар хүртлэх зайг 3000 гэрлийн жил гэж үзэж байгаа бол түүний гадаад бүрхүүлийн диаметр нь 5 гэрлийн жил юм. Гариган мананцар гэдэг нь нартай төстэй оддын амьдралын сүүлчийн шат гэж удаан хугацаанд үзэж байгаа. Саяхны судалгаагаар зарим гариган мананцрууд бүрхүүлтэй байдгийг олсон ба тэр нь одны амьдралын эрт үед гадагш цацагдсан бодисоос бүтэж байгаа гэж таамаглагддаг. Гариган мананцарын үе нь арван мянга орчим жил үргэлжилдэг тул одон орончид энэ утсархаг бүрхүүлийн насыг 50 – 90 мянган жил гэж үзэж байна. Муурын нүдний баруун талд түүнээс цааш 50 сая гэрлийн жилийн цаана орших NGC 6552 мушгиа галактик харагдаж байна.


Explanation: The Cat's Eye Nebula (NGC 6543) is one of the best known planetary nebulae in the sky. Its more familiar outlines are seen in the brighter central region of this impressive wide-angle view. But the composite image also combines many short and long exposures to reveal the nebula's extremely faint halo. At an estimated distance of 3,000 light-years, the faint outer halo is over 5 light-years across. Planetary nebulae have long been appreciated as a final phase in the life of a sun-like star. More recently, some planetary nebulae are found to have halos like this one, likely formed of material shrugged off during earlier episodes in the star's evolution. While the planetary nebula phase is thought to last for around 10,000 years, astronomers estimate the age of the outer filamentary portions of this halo to be 50,000 to 90,000 years. Visible on the right, some 50 million light-years beyond the Cat's Eye, lies spiral galaxy NGC 6552.

Пояснение: Туманность Кошачий глаз (NGC 6543) является одной из самых известных на небе планетарных туманностей. Знакомый всем вид этой туманности можно разглядеть в центральной области этого впечатляющего широкоугольного изображения. Чтобы показать едва заметное гало туманности, было сделано это изображение, которое составлено из множества кадров, полученных в результате коротких и длинных экспозиций. Если оценивать расстояние до туманности в три тысячи световых лет, то внешнее гало простирается на пять световых лет. Давно известно, что планетарные туманности представляют собой конечную стадию эволюции звезд типа Солнца. Недавние исследования показали, что некоторые планетарные туманности обладают гало, которое вероятно образовалось из вещества, выброшенного звездой на более ранних стадиях эволюции. Поскольку фаза планетарной туманности длится примерно десять тысяч лет, возраст внешней волокнистой области гало попадает, по оценке астрономов, в интервал от 50 тысяч до 90 тысяч лет. Справа от Кошачьего глаза на изображении видна спиральная галактика NGC 6552, которая находится за туманностью на расстоянии 50 миллионов световых лет.

Donnerstag, 28. Juni 2007

Атлантисын айлчлал / A Visit from Atlantis / Посещение Атлантиса

Тайлбар: Сансрын олон дахин ашиглагдах Атлантис хөлгийн Олон улсын сансрын төвтэй холбогдсон байгаа энэ зургийг 351 880 м зайнаас авчээ. Хурдтайгаар хөдөлж буй хоёр хөлгийн зургийг авахын тулд Массачусетсийн Бостон хотын ойролцоох Clay судалгааны төвийнхөн хиймэл дагуулыг мөрдөх систем болон 25 инчийн дуранг видео камертай хамт хэрэглэсэн байна. Атлантис зураг дээр зүүн доод хэсэгт харагдана. Онгоцны босоо сүүлний яг доор нь гол гурван хөдөлгүүр наранд гэрэлтэн харагдаж байна. Мөн нар доороос нь тусч байгаагаас үүссэн сүүдэр Олон улсын сансрын төв дээгүүр туссан байгаа ба нарны зайнууд нь тод харагдаж байгаа. Баруун доод талд суурилагдсан байгаа нарны зайг Атлантисийн энэ айлчлалаар хүргэсэн юм.


Explanation: This remarkable image of the space shuttle orbiter Atlantis docked with the International Space Station (ISS) was taken at a range of 190 nautical miles. To record the fast moving pair, last week astronomers at Clay Center Observatory, near Boston, Massachusetts, planet Earth, used a satellite tracking system and 25-inch diameter telescope in combination with a digital video camera. In the sharp picture, Atlantis is below and left of center. The aft view shows three main engines just below its vertical tail glinting in the sunlight. With the Sun shining from below, the body of the orbiter casts a long shadow across the ISS itself and impressive details of the ISS solar arrays used for power generation are easily visible. The large set of solar arrays installed at the lower right was delivered during this visit from Atlantis.

Пояснение: Это изображение Международной космической станции (МКС) и состыкованного с ней космического челнока Атлантис было сделано с поверхности Земли, с расстояния 350 км. Чтобы сфотографировать эту быстро движущуюся пару, на прошлой неделе астрономы Обсерватории Центра Клей, находящейся около Бостона в штате Массачусетс, использовали систему слежения за спутниками, 60-см телескоп и цифровую видеокамеру. Атлантис расположен немного ниже и левее середины изображения. Челнок повернут к нам кормовой частью. Под освещенным Солнцем хвостом видны три его главных двигателя. Челнок отбрасывает длинные тени на корпус МКС. Солнце находится за нижним краем картинки. Отлично видны солнечные батареи МКС, которые используются для получения электроэнергии. Огромный массив солнечных батарей, который Вы видите внизу справа, был доставлен и установлен во время этого полета Атлантиса.

Mittwoch, 27. Juni 2007

Неон Санчир / Neon Saturn / Неоновый Сатурн

Тайлбар: Тохирох гэрэлд нь харвал санчир гариг неон гэрлэн тэмдэг шиг харагдана. Хэдийгээр санчир гариг дээр неон бага байдаг боловч хэт улаан туяаны гурван зурвас дээр авсан зургийг нэгтгэвэл цагирагтай аварга том гаригийн деталиудыг харж болно. Цэнхэр зурвас дээр санчир гариг өөрөө харагдахгүй боловч зурагт санчирын нимгэн цагиргууд нарны гэрэлд харагдаж байгааг үзүүлжээ. Мөн санчирын В цагираг нь хэтэрхий нимгэн тул нарны гэрэл нэвт гарснаар А болон С цагиргийн хооронд харанхуй муж үүсгэсэн байна. Хэт улаан туяаны улаан гэрлийн мужид гариг бүхлээрээ харагдах ба түүн дээрх хар шуургатай төстэй салхи болон хойд туйл дээрх зургаан өнцөгт хэлбэртэй сонирхолтой үүл харагдаж байна. Ногоон өнгөөр тэмдэглэсэн хэт улаан туяаны дунд мужид санчирын агаар мандал нарны гэрлийг тодоор ойлгож байна. Энэ зургийг хоёр сарын сүүлээр робот удирдлагатай Cassini хөлгийг санчираас 1.6 сая километрийн радиустай орбитод байх үед авчээ.


Explanation: If seen in the right light, Saturn glows like a neon sign. Although Saturn has comparatively little of the element neon, a composite image false-colored in three bands of infrared light highlights features of the giant ringed planet like a glowing sign. At the most blue band of the infrared light featured, false-colored blue in the above image, Saturn itself appears dark but Saturn's thin rings brightly reflect light from our Sun. Conversely, Saturn's B ring is so thick that little reflected light makes it through, creating a dark band between Saturn's A and C rings. At the most red band of the infrared, false-colored red above, Saturn emits a surprisingly detailed thermal glow, indicating planet-wide bands, huge hurricane-like storms, and a strange hexagon-shaped cloud system around the North Pole. In the middle infrared band, false-colored green, the sunlit side of Saturn's atmosphere reflects brightly. The above image was obtained in late February by the robotic Cassini spacecraft orbiting about 1.6 million kilometers out from Saturn.

Пояснение: Если смотреть в правильном свете, Сатурн будет выглядеть подобно неоновой рекламе. Хотя на Сатурне содержится относительно мало неона, картинка, составленная из изображений в трех полосах инфракрасного диапазона и представленная в условных цветах, демонстрирует структуры, которые делают окольцованную планету-гигант действительно похожей на уличные неоновые огни. В более коротковолновой полосе инфракрасного света Сатурн сам по себе темный, однако его тонкие кольца отлично отражают солнечный свет. Излучение в этой полосе показано на картинке синим цветом. И наоборот, малая отражающая способность широкого кольца B в этой полосе делает его совершенно невидимым, оставляя темную полосу между кольцами A и C. В более длинноволновой полосе инфракрасного света Сатурн испускает тепловое излучение, благодаря которому видны широкие пояса, ураганные вихри и загадочная шестиугольная облачная структура вокруг северного полюса. Излучение в этой полосе показано красным цветом на картинке. В промежуточной полосе, излучение в которой представлено зеленым цветом, эффективно отражает полушарие Сатурна, обращенное к Солнцу. Кадры для сегодняшней картинки были получены в конце февраля камерами автоматического корабля Кассини, ныне летающего вокруг Сатурна на расстоянии 1.6 миллионов км.

Dienstag, 26. Juni 2007

Солонго (Iris) мананцарын хэсэг / Wisps of the Iris Nebula / Лепестки туманности Ирис

Тайлбар: Cepheus одны муж дахь эдгээр од хоорондын тоос, үүл нь 1300 гэрлийн жилийн өргөнтэйгээр цацагджээ. Заримдаа Солонго гэж нэрлэгддэг уг мананцарыг албан ёсоор NCG 7023 гэж нэрлэдэг ба цэцэг мэт харагдана. Энэ дижитал зураг нь Солонго мананцарын өнгүүд болон тэгш хэмийг маш тодорхой харуулдаг. Солонго дотор үүсч байгаа шинэ, халуун одыг бүрэлдэх үед нь мананцарын тоосорхог материал бүрхэж байна. Сансрын тоосны зарим жижиг хэсгүүд одны үл үзэгдэх хэт ягаан туяаг амжилттайгаар үзэгдэх улаан гэрэлд хувиргаснаар төв хэсэг нь улаавтар өнгөтэй болжээ. Мананцарын төв хэсэгт цэнхэр өнгө голлож байгаа нь тоосны хэсгүүдийг одны гэрэл нэвтэрснээс болно. Тоос болон молекулын хүйтэн үүлний бараан, бүрхэг өнгө нь өөр нэг муруйсан дүрсийг үүсгэж байна. Хэт улаан туяаны судалгаагаар уг мананцар нь бас PAH гэж нэрлэгдэх нүүрстөрөгчийн нэгдлүүдийг агуулж байж магадгүй гэж үздэг. Энд үзүүлснээр Солонго мананцарын тод цэнхэр өнгийн муж нь 6 гэрлийн жилийн өргөнтэй юм.


Explanation: Like delicate cosmic petals, these clouds of interstellar dust and gas have blossomed 1,300 light-years away in the fertile star fields of the constellation Cepheus. Sometimes called the Iris Nebula and dutifully cataloged as NGC 7023, this is not the only nebula in the sky to evoke the imagery of flowers. Still, this beautiful digital image shows off the Iris Nebula's range of colors and symmetries in impressive detail. Within the Iris, dusty nebular material surrounds a massive, hot, young star in its formative years. Central filaments of cosmic dust glow with a reddish photoluminescence as some dust grains effectively convert the star's invisible ultraviolet radiation to visible red light. Yet the dominant color of the central nebula is blue, characteristic of dust grains reflecting starlight. Dark, obscuring clouds of dust and cold molecular gas are present on the left of the image, and lead the eye to see other convoluted and fantastic shapes. Infrared observations indicate that this nebula may contain complex carbon molecules known as PAHs. As shown here, the bright blue portion of the Iris Nebula is about six light-years across.

Пояснение: Подобно нежным космическим лепесткам эти облака межзвездной пыли и газа распустились на расстоянии 1300 световых лет от нас в густонаселенном звездном поле созвездия Цефея. Эту туманность, числящуюся в каталоге NGC под номером 7023, иногда называют туманность Ирис. Однако это не единственная туманность на небе, которая напоминает образ цветка. На этом прекрасном цифровом изображении поразительно подробно показаны диапазон красок и соразмерность туманности Ирис. Пылевое вещество туманности окутывает массивную горячую молодую звезду на стадии формирования. Находящиеся в центре волокна пыли светятся красноватым светом, поскольку пылинки эффективно переизлучают невидимое ультрафиолетовое излучение звезд в красный свет. И все-таки доминирущий оттенок в центре туманности – голубой, так как пылинки хорошо отражают именно голубой свет звезд. В левой части изображения видны темные поглощающие облака пыли и холодного молекулярного газа, смотря на которые можно увидеть различные причудливые и фантастические фигуры. Инфракрасные наблюдения свидетельствуют о том, что туманность Ирис содержит в себе сложные углеродные молекулы, называемые полициклические ароматические углеводороды. Светло-голубая часть туманности Ирис простирается на шесть световых лет.

Montag, 25. Juni 2007

Олон улсын сансрын станцид дахин өргөтгөл хийлээ / The International Space Station Expands Again / Очередная надстройка МКС

Тайлбар: Олон улсын сансрын станц (ОУСС) дахин нүүр царайгаа өөрчилжээ. Өнгөрсөн долоо хоногт сансрын олон дахин ашиглагдах Атлантис хөлөг ОУСС дээр очиж 2006 оны 9 сард суурилуулсан холбох хэсгүүдийг орлуулсан нөөц хэсгээс гадна хоёр дахь урт нарны батарейг аваачжээ. Асар том нарны зайнууд нь Атлантис хөлгийн багийнхны дэлхий рүүгээ буцах замдаа авсан дээрх зургийн захаар харагдаж байна. Дэлхийн сансрын харуулын ерөнхий цэг болох дээрх станцийн өөрчлөгдөж байгааг хуучин зургуудтай нь харьцуулан харж болно. Мөн үүнээс гадна төрөл бүрийн модулиуд, роботоор удирдагдах гар, нарны хураагуурууд болон хангамжийн онгоц харагдаж байна. ОУСС дээрх ажил 1998 онд эхэлсэн.


Explanation: The developing International Space Station (ISS) has changed its appearance again. During the past week, the Space Shuttle Atlantis visited the ISS and added pieces of the Integrated Truss Structure that mirrored those added in September 2006, including a second impressively long array of solar panels. The entire array of expansive solar panels are visible at the edges of the above image taken by the Shuttle Atlantis Crew after leaving the ISS to return to Earth. The world's foremost space outpost can be seen developing over the past several years by comparing the above image to past images. Also visible above are many different types of modules, a robotic arm, another impressive set of solar panels, and a supply ship. Construction began on the ISS in 1998.

Пояснение: Рост Международной космической станции (МКС) вновь изменил ее облик. На прошлой неделе космический челнок Атлантис прилетал к МКС и доставил на ее борт части интегрированной фермы, которые выглядят как зеркальное отражение частей, привезенных в сентябре 2006 года. Среди них имеется второй впечатляюще длинный массив солнечных батарей. Весь массив огромных солнечных батарей виден на этой фотографии, которая была снята командой Атлантиса, когда челнок отстыковался от МКС для возвращения на Землю. Сравнив эту фотографию МКС с прошлыми ее фотографиями можно заметить, как сильно разросся этот мировой передовой космический аванпост. На сегодняшней картинке также можно увидеть множество модулей разных типов, автоматическую руку, еще один сложный набор солнечных батарей и транспортный корабль. Напомним, что строительство МКС было начато в 1998 году.

Sonntag, 24. Juni 2007

Нарны бүх өнгө / All the Colors of the Sun / Все цвета Солнца

Тайлбар: Нарны гэрэлд зарим өнгө яагаад байдаггүйг одоо болтол тайлбарлаж чадаагүй. Дээрх зураг нь нарны гэрлийг призмтэй төстэй төхөөрөмжөөр нэвтрүүлэн гаргаж авсан үзэгдэх өнгүүд. Энэ спектрийг McMath-Pierce нар судлалын төвд гаргаж авсан бөгөөд шар өнгөтэй харагдах нар маань бараг бүх төрлийн өнгөтэй гэрлийг цацруулдаг боловч хамгийн тод нь шар-ногоон өнгө байна. Спектр дэх хар зурвасууд нь нарны гадарга дээрх болон түүнээс гадна байрлах хийнүүд нарны гэрлийн зарим хэсгийг шингээснээс болж үүсдэг. Хийн төрөл бүр ялгаатай өнгөтэй гэрлийг шүүж авч үлдэх тул үүгээр нь нарыг ямар хийнээс тогтсон болохыг нь тогтоож болно. Жишээ нь гелийг 1870 онд нарны спектр дээр нээсэн боловч дэлхий дээр сүүлд нь олсон. Өнөөдрийн байдлаар спектрийн шингээлтийн зурвасуудын ихэнхийг нь таньсан боловч заримыг нь нээгээгүй байна.

Explanation: It is still not known why the Sun's light is missing some colors. Shown above are all the visible colors of the Sun, produced by passing the Sun's light through a prism-like device. The above spectrum was created at the McMath-Pierce Solar Observatory and shows, first off, that although our yellow-appearing Sun emits light of nearly every color, it does indeed appear brightest in yellow-green light. The dark patches in the above spectrum arise from gas at or above the Sun's surface absorbing sunlight emitted below. Since different types of gas absorb different colors of light, it is possible to determine what gasses compose the Sun. Helium, for example, was first discovered in 1870 on a solar spectrum and only later found here on Earth. Today, the majority of spectral absorption lines have been identified - but not all.


Пояснение: До сих пор не ясно, почему в солнечном свете нет некоторых цветов. На картинке показаны все цвета, в которых светится Солнце в видимом свете, который прошел через спектроделительный прибор, каким например является призма. Спектр, который изображен на сегодняшней картинке, был получен в Солнечной обсерватории МакМата-Пирса. Спектр демонстрирует, что наше желтое Солнце излучает свет абсолютно всех цветов, хотя конечно и ярче в желто-зеленой части спектра. Темные полосы в спектре обусловлены тем, что газ у поверхности Солнца поглощает свет, излучаемый его нижними слоями. Разные химические элементы в составе газа поглощают свет разных цветов, поэтому по спектру мы можем определить, из каких химических элементов состоит газ на Солнце. Так, гелий был впервые открыт в 1870 году именно в солнечном спектре, и только позднее этот элемент нашли на Земле. На сегодня большинство линий поглощения в спектре Солнца отождествлены. Но не все!

Samstag, 23. Juni 2007

Берингерийн солирын тогооны 3 хэмжээст зураг / 3D Barringer Meteorite Crater / Трехмерное изображение метеоритного кратера Берингера


Тайлбар: Америкийн Аризона мужийн Уинслоу хотын ойролцоох солирын тогоо нь дэлхий дээрх хамгийн алдартай солирын тогоонуудын нэг юм. Хэрэв та энэ өнгөт стерео зургийг улаан-цэнхэр өнгийн шил зүүн харвал 1.2 км диаметртэй, 170 метр гүнтэй тогооны хэмжээг мэдрэх болно. Солбиж харах аргаар стерео зургийг үзэхэд зориулсан хос зургийг энд дарж үзнэ үү. Энэ тогоо нь галт уулын идэвхжлээс бус солир унаснаас болж үүссэн гэдэг нь батлагдсан анхны тогоо юм. Орчин үеийн судалгаагаар уг солир нь 300 мянган тонн жинтэй, никельт төмөрөөс бүтсэн байсан ба 50 мянган жилийн өмнө унасан гэж үздэг. Энэ солир нь ойролцоогоог 40 метрийн диаметртэй байсан ба 11.6 км/с хурдтайгаар ирсэн. Үүний хажууд 65 сая жилийн өмнө унаж динозавруудыг устгасан гэж үздэг Чиксулубын солирын хэмжээ нь 10-20 км байжээ.Explanation: Barringer Meteorite Crater, near Winslow, Arizona, is one of the best known impact craters on planet Earth. View this color stereo anaglyph with red/blue glasses to get a dramatic sense of the crater's dimensions -- one mile wide, and up to 570 feet deep. (A cross-eyed stereo pair is available here.) Historically, this crater is the first recognized to be caused by an impact rather than a volcanic eruption. Modern research indicates that the impactor responsible, a 300,000 ton nickel-iron meteor, struck some 50,000 years ago. Estimates suggest that it was about 130 feet across and was traveling over 26,000 miles per hour. For comparison, the asteroid or comet impactor that created the Chicxulub crater 65 million years ago, and is thought to have caused the extinction of the dinosaurs, was 6 to 12 miles across.

Пояснение: Метеоритный кратер Берингера вблизи аризонского города Уинслоу в США является одним из самых известных ударных кратеров на Земле. Если Вы посмотрите на эту цветную стереокартинку в красно-голубые очки, то удивитесь размерам кратера – 1.2 км в диаметре и 170 метров в глубину. Пару фотографий, по которым можно увидеть стереокартинку способом перекрестного зрения, можно найти по этой ссылке. Этот кратер – первый в истории, который был признан образовавшимся в результате падения метеорита, а не в результате вулканической активности. Современные исследования свидетельствуют, что метеорит представлял собой кусок никелистого железа массой 300 тысяч тонн, упавший примерно 50 тысяч лет назад. Метеорит предположительно был около 40 метров в диаметре и двигался со скоростью более 11.6 км/сек. Для сравнения астероид (или комета), образовавший кратер Чиксулуба 65 миллионов лет назад и ставший, возможно, причиной вымирания динозавров составлял от 10 до 20 км.

Freitag, 22. Juni 2007

Церера болон Веста бага гаригууд / Small Worlds Ceres and Vesta / Маленькие планеты Церера и Веста

Тайлбар: Церера болон Веста нь харгалзан 950 болон 530 км диаметртэй, хэмжээгээрээТехас болон Аризонагийн нутаг дэвсгэртэй ойролцоогоор тэнцэх юм. Гэвч эдгээр нь Ангараг болон Бархасбадь гаригийн хоорондох бага гаригуудын бүслүүрт байрладаг зуун мянган бага гаригуудаасаа хамгийн том нь юм. Хаббл сансрын дурангаар авсан маш баялаг деталь бүхий энэ зураг дээр тэдгээрийн гадаргуугийн өнгө, гэрэлтэлтийг үзүүлжээ. Өнгөний шилжилт нь тэдний төрөл бүрийн чулуулгаас тогтсон байж магадгүйг харуулна. Хабблын энэ зураг ньҮүрийн туяа” (Dawn) хэмээх энэ долоон сарын 7-нд хөөрч, 4 жил гариг хооронд аялаад дараа нь Веста, Церера гаригийн орбитод орох бага гаригуудыг дамжин явах сансрын хөлгийн замыг төлөвлөхөд тус болох юм. Олон улсын Одон орон судлалын холбооноос 2006 онд гаргасан ангиллаар бараг бөмбөрцөг хэлбэртэй Церераг одой гариг гэж үзсэн байна.


Explanation: Ceres and Vesta are, respectively, only around 950 kilometers and 530 kilometers in diameter - about the size of Texas and Arizona. But they are two of the largest of over 100,000 minor bodies orbiting in the main asteroid belt between Mars and Jupiter. These remarkably detailed Hubble Space Telescope images show brightness and color variations across the surface of the two small worlds. The variations could represent large scale surface features or areas of different compositon. The Hubble image data will help astronomers plan for a visit by the asteroid-hopping Dawn spacecraft, scheduled for launch on July 7 and intended to orbit first Vesta and then Ceres after a four year interplanetary cruise. Though Shakespeare might not have been impressed, nomenclature introduced by the International Astronomical Union in 2006 classifies nearly spherical Ceres as a dwarf planet.

Пояснение: Диаметры Цереры и Весты составляют всего 950 км и 530 км соответственно. Это примерно равно протяженности штатов США Техас и Аризона. Однако это два из более, чем сто тысяч малых тел главного пояса астероидов, который пролегает между орбитами Марса и Юпитера. На сегодняшней картинке Вы видите удивительно подробные изображения космического телескопа, на которых показано, как меняется освещенность и цвет поверхности этих двух маленьких тел. Вариации освещенности и цвета могут свидетельствовать о наличии крупномасштабных поверхностных структур или областях различных физико-химических свойств. Данные, полученные на космическом телескопе, помогут астрономам спланировать программу полета к астероидам космического корабля "Рассвет", запуск которого назначен на 7 июля. После четырехлетнего межпланетного путешествия корабль должен будет сначала выйти на орбиту вокруг Весты, а затем на орбиту вокруг Цереры. Согласно номенклатуре, принятой на съезде Международного астрономического союза в 2006 году, почти сферическую Цереру теперь относят к карликовым планетам.

Donnerstag, 21. Juni 2007

Хамгийн хол өнцөгт байгаа нар ба одод / Stars and the Solstice Sun / Звезды и Солнце в солнцестояние


Тайлбар: Хэрэв та нарны хүчтэй гэрлийг сарниулж байдаг агаар мандлыг “унтрааж” чаддаг байсан бол өнөөдөр дээрх зураг дээрх шиг нарыг Үхрийн болон Ихрийн ордны оддоор хүрээлэгдсэн байгааг олж харах байлаа. Өнөөдөр дэлхийн тэнхлэг нарнаас хамгийн их хазайх өдөр юм. Өөрийн эллипс хэлбэрийн хавтгай дээгүүр шилжих үедээ нар өнөөдөр хамгийн хойд талын цэгтээ хүрэх ба энэ нь хойд зүгт одон орны зун эхлэх үеийг заана. Өнөөдрийн энэ мөчийг дүрсэлсэн энэ хослол зурагт нарны хэмжээг бүтэн сарны өнцгийн хэмжээгээр авсан. Нээлттэй оддын кластер М35 нарны зүүн талд байгаа ба хоёр тод од нь Ихрийн ордны Мю болон Эта однууд юм. Хэд хэдэн зургийг оролцуулан бүтээсэн энэ зурагт шөнийн тэнгэрт харагдах одод дээр нарны фильтр ашиглан авсан болон 1998 оны 2 сарын 26-нд Andreas Gada-гийн нар хиртэлтийн үед авсан нарны титмийн зургийг давхарласан байна.Explanation: If you could turn off the atmosphere's ability to scatter overwhelming sunlight, today's daytime sky might look something like this ... with the Sun surrounded by the stars of the constellations Taurus and Gemini. Of course, today is the Solstice. Traveling along the ecliptic plane, the Sun is at its northernmost position in planet Earth's sky, marking the astronomical beginning of summer in the north. Accurate for the exact time of today's Solstice, this composite image also shows the Sun at the proper scale (about the angular size of the Full Moon). Open star cluster M35 is to the Sun's left, and the other two bright stars in view are Mu and Eta Geminorum. Digitally superimposed on a nighttime image of the stars, the Sun itself is a composite of a picture taken through a solar filter and a series of images of the solar corona recorded during the solar eclipse of February 26, 1998 by Andreas Gada.

Пояснение: Если бы можно было отключить способность атмосферы рассеивать солнечный свет, сегодняшнее дневное небо выглядело примерно так, как это показано на картинке, на которой Солнце окружено звездами созвездий Тельца и Близнецов. Да, сегодня день солнцестояния. Путешествуя вдоль плоскости эклиптики, Солнце сегодня пройдет самую северную точку на небе Земли, ознаменовав тем самым начало астрономического лета в северном полушарии. Эта синтезированная картинка построена точно на момент солнцестояния, Солнце показано в правильном масштабе (его угловой диаметр равен угловому диаметру Луны). Слева от Солнца видно рассеянное скопление M35, а также две яркие звезды – μ и η Близнецов. Сегодняшняя картинка получена цифровым способом – на изображение ночного звездного неба наложено Солнце. Изображение Солнца составлено из фотографии Солнца, сделанной с помощью солнечного фильтра, и серии фотографий солнечной короны, сделанных во время солнечного затмения 26 февраля 1998 года Андреасом Гада.

Mittwoch, 20. Juni 2007

Өдөр хиртсэн Сугар гариг / A Daylight Eclipse of Venus / Затмение Венеры днем

Тайлбар: Онцгой тохиолдол болжээ! Хоёр өдрийн өмнө өдрийн цагаар харагддаг тэнгэрийн гурван биетийн хоёр нь мөргөлдөх шиг болсон байна. Үнэндээ бол сар сугар гаригийн өмнүүр гарчээ. Хиртэлийг Швейцарт нар жаргахаас нэг цагийн өмнө бүртгэсэн байна. Энэ зургийг авснаас хэдэн мөчийн дараа дээрх зургийн баруун талд байгаа хавирган сар сугар гаригийг бүтэн хиртүүлжээ. Зургийн зүүн талд уг үзэгдлийг хааж магадгүй байсан үүлс байна. 90 минутын дараа сугар гариг хавирган сарны баруун талаас гарч иржээ.


Explanation: Something was about to happen. Just two days ago, two of the three celestial objects easily visible during the day appeared to collide. But actually, Earth's Moon passed well in front of the distant planet Venus. The occultation was caught from Switzerland in the hours before sunset. Moments after this image was taken, the Moon, visible as the crescent on the right of the above image, eclipsed Venus, appearing near half phase on the lower left. Clouds that once threatened to obscure the whole event, were visible on the far left. About 90 minutes later, Venus re-appeared just to the right of the bright crescent.

Пояснение: Что-то случилось! Два дня назад, казалось бы, столкнулись два из трех небесных светил, видимых в дневное время. В действительности же, Луна прошла перед Венерой. Покрытие было запечатлено в Швейцарии в часы перед заходом Солнца. Через несколько минут после того, как был сделан этот кадр, Луна, серп которой был виден справа, затмила выпуклую Венеру. У левого края изображения видны облака, которые в некоторый момент грозились скрыть наблюдаемое явление. 90 минут спустя Венера появилась справа из-за яркого серпа Луны.

Dienstag, 19. Juni 2007

Эрида (Eris): Дэлхий вангаас илүү масс / Eris: More Massive than Pluto / Эрида: массивнее Плутона

Тайлбар: Эрида бол нарыг дэлхий вангийн орбитоос хоёр дахин том орбитоор тойрдог мөн түүнээс 27 хувь илүү масстай гэж хэмжигдсэн одой гариг юм. Түүний массыг үнэлэхдээ дагуул Дисномиягийн орбитоо тойрох хугацааг хэмжсэн байна. Газарт байрлах Кек телескоп болон Хаббл сансрын дурангаар авсан зургуудыг нэгтгэн шинжилсний үр дүнд түүний сар нь ойролцоогоор 16 өдөрт нэг бүтэн тойрдгийг илрүүлсэн. Жилийн өмнө Эридаг 2003 UB313 гэж бүртгэж авахад хэт улаан туяаны зурган дээр түүний диаметр нь дэлхий вангийнхаас их гэж гарчээ. Эридагийн орбитын хавтгай нь нарны системийн гаригуудынхтай нэлээд их өнцөг үүсгэдэг. Дээрх зураачийн зураг дээр Эрида, Дисномиягийн хамт холын нарыг тойрон эргэлдэж байна. Эрида руу явах аялал одоохондоо төлөвлөгдөөгүй байгаа. Харин дэлхий ванг зорьсон Шинэ хязгаар (New Horizons) автомат хөлөг Бархасбадь гаригийн хажуугаар саяхан өнгөрсөн байна.


Explanation: Eris, a dwarf planet currently orbiting the Sun at about twice Pluto's distance, has been measured to have about 27 percent more mass than Pluto. The mass was calculated by timing the orbit of Eris' moon Dysnomia. Images taken with a ground-based Keck telescope, when combined with existing images taken by Hubble Space Telescope, show that Dysnomia has a nearly circular orbit lasting about 16 days. Cataloged as 2003 UB313 only a year ago, infrared images also showed previously that Eris is actually larger in diameter than Pluto. The plane of Eris' orbit is well out of the plane of the Solar System's planets. In the above drawing, a scientific artist has imagined Eris and Dysnomia orbiting our distant Sun. No space missions are currently planned to Eris, although the robotic New Horizons spacecraft bound for Pluto has recently passed Jupiter.

Пояснение: Карликовая планета Эрида обращается по орбите вокруг Солнца и в настоящий момент удалена от него на расстояние, вдвое большее, чем Плутон. По оценкам, масса Эриды оказалась на 27 процентов превышающей массу Плутона. Масса была посчитана на основе измерений периода обращения спутника Эриды, Дисномии. Изображения наземного телескопа Кека в совокупности с изображениями космического телескопа им. Хаббла свидетельствуют, что Дисномия обращается вокруг Эриды по почти круговой орбите с периодом 16 земных суток. Даже год назад, когда Эриду обозначали как 2003 UB313, инфракрасные изображения показывали, что она действительно крупнее Плутона. Плоскость орбиты Эриды сильно наклонена к плоскости орбит планет Солнечной системы. На сегодняшней картинке показан рисунок художника, на котором Эрида вместе Дисномией движутся вокруг далекого для них Солнца. Пока нет планов по запуску кораблей к Эриде. Хотя имеется автоматический корабль Новые Горизонты, который летит к Плутону и который недавно пролетел Юпитер.

Montag, 18. Juni 2007

M2-9-ийн ажиглалт / Monitoring M2-9 / Мониторинг M2-9

Тайлбар: Гариган мананцрын олон төрлийг судлах явцдаа эрдэмтэд М2-9 мананцар дээр анхаарлаа хандуулж байна. М2-9 нь биднээс 2100 гэрлийн жилийн алсад байрлах ба түүний өргөн нь нэг гэрлийн жил юм. Уг мананцар нь гайхалтай биполяр симметр шинж чанартай учраас түүнийг хоёр джеттэй мананцар буюу “эрвээхэй” төрлийн мананцар гэж үздэг. Газар дээрх телескопоор олон жилийн турш М2-9-г ажигласнаар түүний бүтэц дэх өөрчлөлтийг гарган авч чаджээ. Харагдахуйц байгаа эргэлдэх хөдөлгөөн нь мананцарын бодисыг нэвтлэн гарч буй гэрлийн хөдөлгөөнтэй холбоотой байж болох юм. Одон орончид гэрлийн цацраг уг мананцарын төвд байгаа хоёр одны харилцан үйлчлэлийн салхины нөлөөгөөр параллелаар сарнисан гэж үзэж байгаа. Хоёр одны систем нь аварга од болон халуун, жижиг цагаан одой одоос тогтох ба тэдгээр нь бие биеээ тойрон 120 жилийн үетэйгээр эргэлддэг. Хэрэв зураг дээр дарвал М2-9 одны хөдөлгөөнийг gif форматаар үзэж болно.


Explanation: Exploring the myriad shapes found in the cosmic zoo of planetary nebulae, some astronomers have focused on the intriguing example of M2-9. About 2,100 light-years away and over one light-year across, M2-9 is known as a twin jet or butterfly nebula in reference to its striking bipolar symmetry. Monitoring M2-9 over many years from ground based telescopes has revealed the dramatic west to east (left to right) progression of features illustrated in this collage. The apparent motion could well be caused by an energetic rotating beam sweeping across the nebular material. Astronomers argue that the beam is collimated by interacting stellar winds in a double star system at the center of M2-9. The binary system of a giant star and hot white dwarf star orbit each other about once every 120 years. Click on the image to watch an animated gif of M2-9.

Пояснение: Исследуя бесчисленное разнообразие форм планетарных туманностей, некоторые астрономы сосредоточили внимание на туманности M2-9. M2-9 удалена от нас на 2100 световых лет, а ее размер - более одного светового года. Туманность обладает удивительной биполярной симметрией, поэтому ее относят к типу туманностей с двумя джетами, или, как их еще называют, туманностям типа "бабочка". Многолетний мониторинг M2-9 с помощью наземных телескопов показал поразительные изменения в структуре туманности, как это продемонстрировано на сегодняшней картинке. Видимое движение может быть вполне обусловлено вращением мощного луча, стремительно прорывающегося сквозь вещество туманности. Астрономы утверждают, что луч коллимирован посредством взаимодействующих звездных ветров двойной системы, которая находится в центре M2-9. Двойная система состоит из звезды-гиганта и горячего белого карлика, которые обращаются вокруг друг друга с периодом 120 лет. Если Вы кликнете на картинку, то увидите фильм о M2-9 в формате gif.

Sonntag, 17. Juni 2007

Украйн дахь аналемма / Analemma over Ukraine / Аналемма над Украиной

Тайлбар: Хэрэв өдөр бүр тодорхой нэг цагт нарны зургийг авбал байрлал нь ижил байх уу? Хариулт нь үгүй ба нарны байрлал жилийн турш өөрчлөгдөх тэр дүрсийг аналемма гэж нэрлэдэг. Нарны энэ мэдэгдэм шилжилт нь дэлхий түүнийг тойрон эргэж байгаагаас болон дэлхийн өөрийн эргэлтийн тэнхлэгийн хазайлтын өнцгөөс болдог. Нар өөрийн аналеммынхаа хамгийн өндөр цэгт зун хүрэх ба өвөл хамгийн доод цэгтээ хүрнэ. Дэлхийн өөр өөр өргөргөөс хийгдсэн аналеммууд бага зэрэг ялгаатай байх ба өдрийн өөр өөр цагт хийгдсан аналеммууд ч мөн ялгаатай байдаг. Энэ зураг дээрх аналемма нь 1998 оны найман сараас 1999 оны найман сар хүртэл Украйнд авсан нарны зургаар хийгдсэн. Фон нь 1999 оны долоон сарын өглөө мөн газраас авсан зураг юм.


Explanation: If you took a picture of the Sun at the same time each day, would it remain in the same position? The answer is no, and the shape traced out by the Sun over the course of a year is called an analemma. The Sun's apparent shift is caused by the Earth's motion around the Sun when combined with the tilt of the Earth's rotation axis. The Sun will appear at its highest point of the analemma during summer and at its lowest during winter. Analemmas created from different Earth latitudes would appear at least slightly different, as well as analemmas created at a different time each day. The analemma pictured to the left was built up by Sun photographs taken from 1998 August through 1999 August from Ukraine. The foreground picture from the same location was taken during the early evening in 1999 July.

Пояснение: Если Вы будете фотографировать Солнце каждый день в одно и то же время, будет ли оно каждый раз находится в одном и том же месте? Правильный ответ: "нет". Кривую, которую опишет Солнце за один год, называют аналеммой. Кажущееся перемещение Солнца обусловлено следствием годового движения Земли вокруг Солнца и наклона оси вращения Земли. В наивысшей точке аналеммы Солнце оказывается летом, а в наинизшей – зимой. Аналеммы, построенные на разных широтах будут выглядеть немного по-разному, также как аналеммы, построенные в разные моменты времени. На сегодняшней картинке изображена аналемма, которая построена по фотографиям Солнца, сделанным с августа 1998 года по августа 1999 года на Украине. Ландшафт, на фоне которого фотографировалось Солнце, был заснят с того же места ранним июльским вечером 1999 года.

Samstag, 16. Juni 2007

Коперникийн тогоо Сарны хиймэл дагуулаас / Lunar Orbiter Views Crater Copernicus / Вид на кратер Коперника с Лунного спутника

Тайлбар: Аполлон хөлгийг хөөргөхийн өмнө 1966-1967 онуудад манай байгалийн дагуулын тодорхой зургийг авахын тулд таван удаа сарны хиймэл дагуулыг хөөргөсөн байна. Хөлгийн авч илгээсэн зургууд дотор сарны гадаргуугийн энэ зураг байжээ. Энэ эвлүүлсэн зураг дээр 93 км өргөнтэй Коперникийн тогооны төвийн өндөрлөгүүд, тогооны ёроол болон хана гарчээ.


Explanation: To prepare for the Apollo landings, five Lunar Orbiter spacecraft were launched during 1966 and 1967 to gather detailed images of our fair planet's large, natural satellite. Dramatic views returned by the spacecraft cameras included this stark moonscape. The mosaic of 93 kilometer wide impact crater Copernicus features central peaks rising above the crater floor and rugged crater walls.

Пояснение: При подготовке посадок на Луну кораблей Аполлон в течение 1966-1967 годов было запущено пять "Лунных спутников" (или "Лунных орбитеров"), целью которых было составление подробных изображений поверхности естественного спутника нашей планеты. Среди прочих фотографий, полученных камерами "Лунных спутников", имеется этот застывший пейзаж. Это мозаика с изображением ударного кратера Коперника с центральными горками, возвышающимися над плато и неровным валом.

Freitag, 15. Juni 2007

Мессье 96 / Messier 96

Тайлбар: Тусгаарлагдмал ертөнцийн энэ өнгөлөг, тодорхой зураг дээр тоосны зурвас Мессье 96-гийн цөмийг тойрон ороосон мэт харагдаж байна. Үнэхээр М96 нь спираль галактик бөгөөд бүдэгхэн гартайгаа нийлээд зуу гаруй мянган гэрлийн жилийн хэмжээтэй байдаг нь манай Сүүн Замтай ойролцоо юм. М96 нь биднээс 38 сая гэрлийн жилийн зайтай байдаг ба Leo I галактикийн бүлгийн томоохон гишүүн болдог. Хэрэв сайн харах юм бол уг зурган дээр Leo I бүлгийн өөр галактикууд болон цаана нь байгаа галактикуудыг олж болно. Туршлагатай одон орны зурагчин Адам Блокийн анхаарлыг галактикийн гадаад гарны 10 цагийн зүүний орчимд хажуугаасаа харагдаж байгаа өөр нэг галактик татсан байна. Уг галактик нь М96-гийн тавны нэгийн хэмжээтэй харагдаж байгаа юм. Хэрэв тэр галактик нь хэмжээгээрээ М96-тай тэнцүү бол түүнээс тав дахин хол байгаа.


Explanation: Dust lanes seem to swirl around the core of Messier 96 in this colorful, detailed portrait of the beautiful island universe. Of course M96 is a spiral galaxy, and counting the faint arms extending beyond the brighter central region it spans 100 thousand light-years or so, about the size of our own Milky Way. M96 is known to be 38 million light-years distant, a dominant member of the Leo I galaxy group. Background galaxies and smaller Leo I group members can be found by examining the picture, but accomplished astro-imager Adam Block notes he is most intrigued by the edge-on spiral galaxy that apparently lies behind the outer spiral arm near the 10 o'clock position. The edge-on spiral appears to be about 1/5 the size of M96. If the spiral is similar in actual size to M96, then it lies about 5 times farther away.

Пояснение: Загадочная отражательная туманность vdB 152, которую описывают как "пылевой занавес" или "призрачное видение", на самом деле очень слабая. Она находится на расстоянии 1400 световых лет, в северной части Млечного Пути в созвездии Цефея. Около края большого молекулярного облака сгустки космической пыли поглощают свет находящихся за ними звезд или рассеивают свет погруженной в пыль яркой звезды (вверху), придавая частям туманности характерный голубой цвет. Предполагается, что ультрафиолетовое излучение звезды также вызывает слабую красноватую люминесценцию пыли в туманности. Хотя известно, что звезды образуются в молекулярных облаках, эта звезда, по-видимому, просто случайно попала в эту область, так как скорость ее движения сквозь межзвездное пространство сильно отличается от скорости облака. Это глубокое, полученное на телескопе изображение охватывает область размером около 7 световых лет на расстоянии vdB 152.

Donnerstag, 14. Juni 2007

Цефея дахь толин мананцар vdB 152 / vdB 152: Reflection Nebula in Cepheus / vdB 152: отражательная туманность в Цефее

Тайлбар: “Тоосон хөшиг” буюу “хий үзэгдэл” гэж нэрлэгдэх толин мананцар vdB 152 ньүнэндээ маш бүдэг харагддаг. Энэ нь биднээс 1400 гэрлийн жилийн алсад орших ба хойд Сүүн Замын Цефея оддын дунд харж болно. Молекулын асар том үүлийн захад сансрын тоосны бөөгнөрөл цаанаа байгаа оддын гэрлийг хаах эсвэл тод одны гэрлийг сарниулснаар (дээд хэсэг) мананцарын зарим хэсэг нь цэнхэр өнгөтэй харагддаг. Мөн оддоос гарах хэт ягаан туяа нь мананцарын тоосонд улаавтар өнгө өгдөг гэж үзэж байгаа. Одод молекулын үүлэнд үүсдэг боловч энэ одны хурд нь мананцарын хурднаас өөр байгаа тул санамсаргүйгээр ийшээ орсон гэж үздэг. Энэ нарийвчлал сайтай зураг нь vdB 152-ийн долоон гэрлийн жилийн өргөнтэй хэсгийг үзүүлсэн байна.


Explanation: Described as a "dusty curtain" or "ghostly apparition", mysterious reflection nebula vdB 152 really is very faint. It lies about 1400 light-years away, along the northern Milky Way in the royal constellation Cepheus. Near the edge of a large molecular cloud, pockets of cosmic dust in the region block light from background stars or scatter light from the embedded bright star (top) giving parts of the nebula a characteristic blue color. Ultraviolet light from the star is also thought to cause a dim reddish luminescence in the nebular dust. Though stars do form in molecular clouds, this star seems to have only accidentally wandered into the area, as its measured velocity through interstellar space is very different from the cloud's velocity. This deep telescopic image spans about 7 light-years at the estimated distance of vdB 152.

Пояснение: Загадочная отражательная туманность vdB 152, которую описывают как "пылевой занавес" или "призрачное видение", на самом деле очень слабая. Она находится на расстоянии 1400 световых лет, в северной части Млечного Пути в созвездии Цефея. Около края большого молекулярного облака сгустки космической пыли поглощают свет находящихся за ними звезд или рассеивают свет погруженной в пыль яркой звезды (вверху), придавая частям туманности характерный голубой цвет. Предполагается, что ультрафиолетовое излучение звезды также вызывает слабую красноватую люминесценцию пыли в туманности. Хотя известно, что звезды образуются в молекулярных облаках, эта звезда, по-видимому, просто случайно попала в эту область, так как скорость ее движения сквозь межзвездное пространство сильно отличается от скорости облака. Это глубокое, полученное на телескопе изображение охватывает область размером около 7 световых лет на расстоянии vdB 152.

Mittwoch, 13. Juni 2007

Гажсан тэнгэр: Оддын мөр / Warped Sky: Star Trails Panorama / Искаженное небо: панорама звездных следов

Тайлбар: Тэнгэр яагаад ингэж харагдаж байна вэ? Энэ бол цаг хугацааны гажуудал болон тоон аргаар үүсгэсэн орон зайн гажуудал юм. Цагийн гажуудал гарсны учир нь шөнийн тэнгэрийн дөрвөн цагийн туршийн өөрчлөлтийг нэг зураг дээр гаргаснаас болжээ. Зураг дээр тод, гүдгэр хэлбэртэй оддын мөр харагдаж байна. Таны броузерт багтаахын тулд босоо чиглэлд шахсан, 360 градусаар авсан зураг учраас орон зайн гажуудал гарчээ. Дэлхий эргэлдэх үед одод тэнгэрийн өмнөд туйл (зүүн талд байгаа) болон хойд туйлыг (баруун доор, тэнгэрийн хаяаны цаана байгаа) тойрон эргэлдэж байгаа мэт санагдана. Энэ зураг дээр Австралийн Шинэ өмнөд Уэлсийн Муджигийн дээрх тэнгэрийн зургийг тэнд байгаа хиймлээр гэрэлтүүлсэн хоёр дурангийн хамтаар харуулжээ. Босоо чиглэлд шахаагүй зургийг зураг дээр дарж үзэж болно.

Explanation: What's happened to the sky? A time warp, of sorts, and a digital space warp too. The time warp occurs because the above image captured in a single frame a four hour exposure of the night sky. Prominent and picturesque star trails are visible. The space warp occurs because the above image is actually a full 360 degree panorama, horizontally compressed to fit your browser. As the Earth rotated, stars appeared to circle both the South Celestial Pole, on the left, and the North Celestial Pole, which occurs just below the horizon on the right. The above image captured the sky over Mudgee, New South Wales, Australia, including the domes of two large telescopes artificially lit by red light. A horizontally unwarped image is visible by clicking on the above image.

Пояснение: Что случилось с небом? Искажение времени и цифровое искривление пространства. Искажение времени произошло, потому что на одном изображении показана четырехчасовая экспозиция ночного неба. На картинке хорошо видны живописные следы звезд. Искривление пространства произошло, потому что это изображение - полная 360-градусная панорама, которая была сжата по горизонтали, чтобы уместиться в окне просмотра. Когда Земля вращается, кажется, что звезды описывают круги вокруг южного полюса неба, который находится слева, и северного полюса неба, который расположен справа, немного ниже горизонта. На этом изображении запечатлено небо над Муджи в штате Новый Южный Уэльс в Австралии. Видны также башни двух больших телескопов, искусственно освещенные красных светом. Щелкните мышкой по картинке, чтобы увидеть не сжатое по горизонтали изображение.

Dienstag, 12. Juni 2007

Шаттлын мөр / Shuttle Plume / След от челнока

Тайлбар: Энэ ямар төрлийн үүл вэ? Энэ бол байгалийн гаралтай үүл биш юм. Уг үүл нь өнгөрсөн тав дахь өдөр ниссэн сансрын олон дахин ашиглагдах Атлантис хөлгийн утаан мөрний өөрчлөгдсөн хэлбэр юм. Энэ мушгиралдсан утааны зургийг Атлантисыг хөөрсний дараа NASA-гийн сансрын хөлөг угсрах байр буюу дэлхийн хамгийн том нэг давхар байшингийн дээр байхад нь авчээ. Пуужингууд хөөрөх үедээ төрөл бүрийн утаан зураг үлдээдэг. Энэ удаад Атлантис хөлөг Олон улсын сансрын станцид үндсэн модульд зориулсан шинэ хэсгийг хүргэж өгөхөөр улам өргөжиж буй сансрын зогсоол руу очихоор хөөрсөн юм. Уг аялал нь STS-117 гэсэн дугаартай ба олон дахин ашиглагдах сансрын хөлгийн 118 дахь нислэг ба Атлантисын хувьд 28 дахь нислэг юм.


Explanation: What kind of cloud is that? Not a naturally occurring one. Pictured above is the drifting smoke plume left over from last Friday's launch of the Space Shuttle Atlantis. The twisted plume was captured shortly after launch high above NASA's massive Vehicle Assembly Building, the largest single story building in the world. Rockets frequently create picturesque plumes during launch. The Space Shuttle is currently visiting the International Space Station and delivering a new backbone truss segment to the continually developing and occupied spaceport. This trip, officially labeled STS-117, is the 118th space shuttle flight overall and the 28th for the Atlantis Orbiter.

Пояснение: Что это за облако? Оно не естественного происхождения – в природе таких не бывает. На сегодняшней картинке изображен перемещающийся выброс, оставленный на небе космическим челноком Атлантис, который был запущен в прошлую пятницу. Закрученный выброс был сфотографирован вскоре после старта челнока высоко над огромным зданием сборки космических кораблей НАСА – самым большим одноэтажным зданием в мире. Ракеты действительно часто оставляют довольно живописные следы во время старта. На этот раз Атлантис полетел к Международной космической станции, чтобы доставить новую часть опорной фермы для этого постоянно растущего населенного космического порта. Этот полет, официально обозначаемый STS-117, является 28-м полетом Атлантиса и 118-м полетом среди всех космических челноков.