Хайлт

Google
 

Mittwoch, 21. Juni 1995

Последствие великого взрыва Сверхновой в 1987 году / 1987 онд үүссэн Хэт шинэ од / The Aftermath of the Great Supernova in 1987

Пояснение:
В 1987 году в галактике, являющейся спутником Нашей Галактики, взорвалась звезда. В 1994 году космический телескоп Хаббла сделал подробный снимок последствий этого взрыва. На картинке сверху видны необычные, никем непредвиденные, кольца, формирование которых астрономы не могут достоверно объяснить.Тайлбар: 1987 онд Сүүн Замын дагуул галактикуудын нэгэнд нэг од дэлбэрчээ. 1994 онд дэлхийн тойрог замд байсан Хаббл сансрын дурангаас энэ дэлбэрэлтийн үлдэгдлийн тодорхой зургийг авсан байна. Дээрх зурагт байгаа ер бусын хоёр цагирагийг астрономчид яаж үүссэнийг нь тайлбарлаж чадахгүй байгаа юм.

Explanation: In 1987 a star in one of the Milky Way's satellite galaxies exploded. In 1994 the Hubble Space Telescope, in orbit around the earth, took a very detailed picture of the remnants of this explosion. This picture, above, showed unusual and unexpected rings, and astronomers are not sure how they formed.

Keine Kommentare: