Хайлт

Google
 

Dienstag, 20. Juni 1995

Звездное скопление Плеяды / Мичид оддын бөөгнөрөл / The Pleiades Star Cluster

Пояснение: Звездное скопление Плеяды (M45) - одно из ярчайших звездных скоплений, видимых невооруженным глазом в северном полушарии. Оно состоит из множества ярких горячих звезд, родившихся в одно и то же время внутри большого облака межзвездного газа и пыли. Голубая дымка вокруг них связана с очень мелкой пылью, которая отражает голубой свет этих звезд.

Тайлбар: М45 хэмээх энэ мичид оддын бөөгнөрөл нь хойд хагас бөмбөрцгийн хамгийн тод оддын бөөгнөрлүүдийн нэг юм. Түүний халуун, тод однууд нь одод хоорондын тоос, хийн том үүлэн дотор бараг нэг зэрэг үүсчээ. Эдгээр оддыг тойрсон цэнхэр манан бол одоо болтол үлдсэн тоос бөгөөд оддоос гарах цэнхэр туяаг л нэвтрүүлдэг гэж таамаглаж байгаа.

Explanation: The Pleiades star cluster, M45, is one of the brightest star clusters visible in the northern hemisphere. It consists of many bright, hot stars that were all formed at the same time within a large cloud of interstellar dust and gas. The blue haze that accompanies them is due to very fine dust which still remains and preferentially reflects the blue light from the stars.

Keine Kommentare: