Хайлт

Google
 

Montag, 17. Juli 1995

Барсум / Barsoom

Пояснение: "Да, я опять побывал на Барсуме ...", - говорил Джон Картер в классической научно-фантастической книге "Боги Марса" Эдгара Р.Бэрруса (Edgar Rice Burroughs), написанной в 1913 году . В повестях Бэрруса описываются приключения Картера на Марсе. "Барсум" - туземное название красной планеты. Долгое время после выхода в свет рассказов Бэрруса Марс продолжал оставаться популярным местом внеземных приключений в мире научной фантастики. Эта захватывающая фотография серпа Марса получена космическим кораблем Викинг-2 в 1976 году. Подробнее о попытках исследования Марса земными жителями смотрите в Марсианских Хрониках.

Тайлбар: “Тийм ээ, би дахиад Барсум дээр очсон...” гэж “Ангарагийн бурхад” гэдэг 1913 оны Эдгар Р. Бэррусийн (Edgar Rice Burroughs) бичсэн шинжлэх ухааны зөгнөлт зохиолд Жон Картер хэлдэг. Бэррусийн зохиолд Картерын Ангараг дээрх адал явдлын тухай гарна. “Барсум” гэдэг нь тэдний хэлээр улаан гаригийн нэр юм. Бэррусын өгүүллэгүүд хэвлэгдсэнээс хойш удаан хугацаанд зөгнөлт зохиолын ертөнцөд адал явдал өрнөх дэлхийн бус газруудын дундаас хамгийн алдартай нь Ангараг болж байв. Энэхүү хагас сар хэлбэртэй Ангарагийн зургийг 1976 онд Викинг-2 сансрын хөлгөөс авчээ. Дэлхийн хүмүүсийн Ангарагийг хэрхэн судалж байгаа талаар Ангарагийн тэмдэглэлээс дэлгэрэнгүй үзэж болно.

Explanation: "Yes, I have been to Barsoom again ..." begins John Carter in Edgar Rice Burroughs' 1913 science fiction classic "The Gods of Mars". In Burroughs' novels describing Carter's adventures on Mars, "Barsoom" is the local name for the red planet. Long after Burroughs' stories were published, Mars has continued to capture the imagination of science fiction writers as a popular location for extraterrestrial adventures. This dramatic picture of a crescent Mars was taken by NASA's Viking 2 spacecraft in 1976.

Keine Kommentare: