Хайлт

Google
 

Mittwoch, 12. Juli 1995

Звезда Эта Киля перед взрывом / Эта Carinae од дэлбэрэлтийнхээ өмнө / Eta Carinae Before Explosion

Пояснение: В центре фотографии находится звезда $\eta$ Киля, которая, по-видимому, взорвется через несколько миллионов лет или несколько раньше. Сейчас это одна из ярчайших наиболее массивных и наименее устойчивых из известных звезд. Газовые облака выдуты самой звездой, некоторые из них имеют размер нашей солнечной системы. Астрономы пока не могут полностью объяснить движения в окружающей туманности и продолжают изучать эту систему.

Тайлбар:
Зургийн голд хэдэн сая жилийн дараа, эсвэл түүнээс арай өмнө дэлбэрэх гэж байгаа Эта Carinae од байна. Энэ од нь одоогоор хамгийн тод, их масстай, тогтворгүй оддын нэг юм. Хаббл сансрын дурангаар авсан энэ зураг дээрх хийн ихэнх нь одны өөрийнх нь үүсгэсэн хий байна. Зарим хийн үүлний хэмжээ нь манай нарны системтэй ойролцоо. Одон орончид гаднах мананцар дахь хөдөлгөөний учрыг бүрэн тайлаагүй байгаа бөгөөд энэ талаар цаашид судалж байгаа.


Explanation: The star Eta Carinae, at the center of the photo, will likely destroy itself in a spectacular explosion in a few million years - or sooner! Currently it is one of the brightest, most massive, and least stable stars known. Much of the gas in this Hubble Space Telescope photograph was blown off the star itself. Some of these gas clouds are similar in size to our solar system. Astronomers cannot yet fully explain the motions of the surrounding nebula, and continue to study this system.

Keine Kommentare: