Хайлт

Google
 

Donnerstag, 20. Juli 1995

"Большой каньон" на Марсе / Ангараг дээрх Их хавцал (Grand Canyon) / The Grand Canyon of Mars

Пояснение: Эта картинка является мозаикой, составленной из фотографий, полученных космическим аппаратом Викинг. На ней изображена марсианская долина Valles Marineris - долина Маринера - имеющая вид огромной борозды, рассекающей поверхность красной планеты. Этот "Большой Каньон" Марса имеет длину 4000 км, глубину до 6 км. Для сравнения: длина Большого Каньона в Колорадо - 800 км и глубина - около 1.5 км.

Тайлбар: NASA-гийн Викинг сансрын аппаратаас авсан зургуудыг нэгтгэн Маринерийн хөндий буюу Valles Marineris гэж нэрлэгдэх хавцлын системийн улаан гаригийн гадаргуу дээрх хагархай мэт зургийг гарган авчээ. Энэхүү Ангараг дээрх “Их хавцал” нь 4000 км-ийн урттай бөгөөд 6 км хүртлэх гүнтэй. Үүнтэй харьцуулахад дэлхийн “Их хавцлын” урт нь 800 км ба гүн нь 1.5 км юм.Explanation: The Mariner Valley, also known as the Valles Marineris canyon system, appears in this mosaic of images from NASA's Viking spacecraft as a huge gouge across the red planet. This "Grand Canyon" of Mars is about 2500 miles long and up to 4 miles deep. By comparison, the Earth's Grand Canyon is less than 500 miles long and 1 mile deep.

Keine Kommentare: