Хайлт

Google
 

Freitag, 20. Juli 2007

Аполлон 11: Зүүн тогооны байдал / Apollo 11: East Crater Panorama / Aполлон-11: панорама Восточного кратера

Тайлбар: 1969 оны 7 сарын 20-нд Аполлон 11-ийн нисгэгч Нил Армстронг болон Эдвин “Баз” Олдрин нар сарны гадарга дээр алхсан анхны хүмүүс болжээ. Буусан газрын уг зурган дээрээс сарны “Номхон” тэнгисийн эзэнгүй гадаргууг харж болно. Саран дээр газардсан “Бүргэд” модуль зургийн зүүн хэсэгт алсад харагдаж байна. Зүүн тогоо нь 30 метрийн өргөн, 4 метрийн гүнтэй ба Сарны модулиас зүүн тийш 60 метрийн зайд байсан тул ингэж нэрлэгдсэн (зургийн баруун талд харагдаж байна). Армстронг буух үед “Бүргэд” модулийг тогооны дээгүүр аюулгүй нисгэж чадсан байна. Сарны гадаргуугаас буцахаасаа өмнө Армстронг сарны модулиас хангалттай холдож байж авсан зургуудаар энэ өргөн өнцгийн эвлүүлсэн зургийг бүтээсэн. Түүний сүүдэр зургийн зүүн талд байна. Голд байгаа зүйл нь татдаг стерео камер юм.


Explanation: On July 20, 1969, Apollo 11 astronauts Neil Armstrong and Edwin "Buzz" Aldrin became the first to walk on the Moon. This panorama of their landing site sweeps across the magnificent desolation of the Moon's Sea of Tranquility, with their Lunar Module, the Eagle, in the background at the far left. East Crater, about 30 meters wide and 4 meters deep, is on the right (scroll right), and was so named because it is about 60 meters east of the Lunar Module. Armstrong had piloted the Eagle safely over the crater. Near the end of his stay on the lunar surface Armstrong strayed far enough from the Lunar Module to take the pictures used to construct this wide-angle view, his shadow appearing at the panorama's left edge. The object near the middle foreground is a stereo close-up camera.

Пояснение: 20-го июля 1969 года астронавты Аполлона-11 Нил Армстронг и Эдвин "Баз" Олдрин стали первыми людьми, ступившими на поверхность Луны. На панораме места посадки можно увидеть пустынные просторы лунного моря Спокойствия. Лунный посадочный модуль "Орел" находится вдали, около левого края картинки. Восточный кратер, диаметром около 30 метров и глубиной в 4 метра, можно увидеть справа (прокрутите картинку направо). Он был назван так, потому что расположен примерно в 60 метрах к востоку от лунного модуля. Армстронг пилотировал модуль "Орел" во время посадки и сумел благополучно пролететь над кратером. Когда пребывание на лунной поверхности подходило к концу, Армстронг отошел достаточно далеко от лунного модуля и снял фотографии, которые использовались для создания этой панорамы. Его тень видна около левого края картинки. Объект на переднем фоне около середины - это стереокамера крупным планом.

Keine Kommentare: