Хайлт

Google
 

Mittwoch, 18. Juli 2007

Пони-Экспресс нууран дээрх гаригууд / Planets over Pony Express Lake / Планеты над озером Пони-Экспресс

Тайлбар: АНУ-ын Миссури мужийн хойд хэсэгт авсан энэ бүрэнхийн үеийн зураг дээр нар жаргах үеийн тэнгэрийн гайхалтай өнгө Пони-Экспресс нууран дээр тусчээ. Уг зургийг нэг дэх өдөр авчээ. Хоёр өдрийн дараах хавирган сар болон Сугар гариг нимгэн үүлний цаанаас харагдаж байна. Үүнтэй хамт сарны баруун талд байгаа хэсэн явагч Санчир гариг болон Арслангийн ордны альфа од болох Регулыг Сугарын баруун дээр байгааг харж болно. Сар болон Сугарын гэрэл нуурын мандал дээр туссан байна.


Explanation: Beautiful sunset sky colors are reflected in Pony Express Lake in this twilight skyview from northern Missouri, USA, planet Earth. Recorded on Monday, a two day old crescent Moon and brilliant planet Venus shine through thin clouds. Joining the conjunction on the right of the Moon's sunlit crescent is fellow wanderer Saturn, with Regulus, alpha star of the constellation Leo, above and right of Venus. Moonlight and Venus light streak the almost-calm lake waters.

Пояснение: На этом снимке сумеречного неба удивительные закатные краски отражаются в воде озера Пони-Экспресс, которое расположено на севере штата Миссури (США). Снимок был сделан в понедельник. На нем двухдневная Луна и сверкающая Венера видны сквозь пелену облаков. Справа от освещенного Солнцем месяца в соединении находится странствующий Сатурн, и Регул – α созвездия Льва – правее и выше Венеры. Световые дорожки от Луны и Венеры лежат на водяной глади озера.

Keine Kommentare: