Хайлт

Google
 

Donnerstag, 26. Juli 2007

Сарнай мананцар дахь халуун одод / Hot Stars in the Rosette Nebula / Горячие звезды в туманности Розетка

Тайлбар: Сарнай мананцрын их масстай, халуун оддоос гарах цацраг туяа болон салхины нөлөөгөөр тэдгээрийг үүсгэсэн хий, тоос од үүссэн газрын орчмоос сарниж байна. Тэдгээр нь илүү хүйтэн, залуу оддын орчны гаригуудыг үүсгэдэг дискэнд ч аюул учруулдаг. Спицер сансрын дурангаар авсан энэ хэт улаан туяаны зурган дээр Сарнай мананцрын төв хэсэг цэвэрлэгдсэн байгааг харуулж байна. Уг зураг 5200 гэрлийн жилийн алсад байгаа мананцрын 45 гэрлийн жилийн хэмжээтэй хэсгийг агуулсан. Өнгөний өөрчлөлттэй уг зураг дээр гадарга дээрээ 25 000 Кельвинээс илүү хэмтэй байх О – одод гэсэн ангилалд хамаарах аюултай оддыг тодруулсан байгаа. Одон орончдын тооцоолсноор Сарнай мананцраас 1.6 гэрлийн жилийн зайтай байгаа хүйтэн одод өөрсдийн гариг үүсгэх дискээ устгуулах магадлалтай юм байна.

Explanation: Winds and radiation from massive hot stars in the Rosette Nebula have cleared the natal gas and dust from the center of the nearby star-forming region. They also pose a danger to planet forming disks around young, cooler stars in the neighborhood. This Spitzer Space Telescope infrared image of dust clouds near the Rosette's central region, shows the cleared-out cavity. The view spans about 45 light-years at the the nebula's estimated distance of 5,200 light-years. Putting your cursor over the false color picture will highlight the dangerous hot stars, classified as O stars with surface temperatures of 25,000 kelvins or higher. Astronomers calculate that cool stars wandering within about 1.6 light-years of the Rosette's O stars are in danger of having their planet forming disks destroyed.


Пояснение: Ветры и излучение массивных горячих звезд в туманности Розетка очистили центральную часть близкой области звездообразования от газа и пыли, из которых они сформировались. Они представляют опасность и для дисков, из которых образуются планеты, вокруг находящихся поблизости молодых, но более холодных звезд. На этом инфракрасном изображении, полученном космическим телескопом Спитцера, видна выметенная полость в пылевых облаках около центра туманности Розетка. На расстоянии до туманности, составляющем 5200 световых лет, картинка охватывает область примерно в 45 световых лет. Поместите ваш курсор на эту картинку в искусственных цветах, и тогда будут выделены опасные горячие звезды, относящиеся к спектральному классу O, температура поверхности которых может превышать 25 тысяч кельвинов. Астрономы вычислили, что если холодные звезды приблизятся к O-звездам туманности Розетка на расстояние, меньшее 1.6 световых года, то окружающие их диски, из которых могут сформироваться планеты, будут уничтожены.

Keine Kommentare: